PRIVATUMO POLITIKA

„New Page“ (toliau – Mes arba Mūsų) jūsų privatumas ir asmeninių duomenų saugumas yra labai svarbus.

Ši privatumo politika (toliau – Privatumo politika) yra skirta paaiškinti, kaip mes renkame, saugome, naudojame ir kitaip tvarkome jūsų asmens duomenis, kai naudojatės mūsų svetaine https://www.newpage.lt (toliau – Svetainė) ar socialinės žiniasklaidos paskyromis, arba elektroniniu paštu ar telefonu, arba gautus vykdant sutartis su mūsų partneriais ar klientais, kurių darbuotojas ar atstovas jūs esate.

Mes galime savo nuožiūra vienašališkai atnaujinti šią privatumo politiką. Periodiškai tikrinkite šį puslapį ir įsitikinkite, kad visada žinote apie bet kokius šios Privatumo politikos pakeitimus. Privatumo politikos pakeitimai įsigalioja tą dieną, kai jie yra paskelbiami Svetainėje. Dėl šios priežasties, lankydamiesi svetainėje, turite įsitikinti, kad žinote naujausią Privatumo politikos versiją, kuri skelbiama Svetainėje. Jei ir toliau naudositės Svetaine po pakeitimų įsigaliojimo dienos, mes tai laikysime jūsų sutikimu su nauja Privatumo politika.

Kokius asmens duomenis mes renkame?

Mes tvarkome informaciją apie tai, kaip naudojatės mūsų Svetaine. Naudojimo duomenys gali apimti jūsų IP adresą, geografinę vietą, naršyklės tipą ir versiją, operacinę sistemą, persiuntimo šaltinį, apsilankymo trukmę, puslapių peržiūras ir svetainės naršymo kelius, taip pat informaciją apie jūsų naudojimosi laiką, dažnumą ir būdą. Tokius duomenis Mes gauname naudodami slapukus ir panašias technologijas. Mes tvarkome tokius duomenis, kad geriau suprastume, kaip naudojatės Mūsų Svetaine ir paslaugomis. Šie duomenys tvarkomi remiantis jūsų sutikimu.

Mes tvarkome jūsų duomenis paslaugų teikimo tikslais. Paslaugų teikimo ir administravimo tikslais galime rinkti šią informaciją – duomenų subjekto (toliau – Klientas), sudariusio su mumis paslaugų sutartį, asmens duomenis: tokioje sutartyje esančius duomenis; Kliento atskleistus asmens duomenis; duomenis, kuriuos mes renkame teikdami paslaugas iš kitų šaltinių, tokių kaip viešai prieinami šaltiniai, registrai ir kt. Šių duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra tvarkymas, būtinas laikantis įsipareigojimų, kuriems taikoma sutartis ir/arba įstatymai, ir/arba siekiant teisėtų interesų arba vykdant sutartį ir/arba norint imtis veiksmų pagal Kliento prašymą prieš sudarant paslaugų sutartį. Asmens duomenys, tvarkomi svetainių kūrimo paslaugų teikimo ir administravimo tikslais, bus saugomi 10 (dešimt) metų nuo mūsų paskutinės užduoties įvykdymo, išskyrus atvejus, kai įstatymai ir kiti teisės aktai nustato ilgesnį laikotarpį. 

Tiesioginės rinkodaros tikslais mes tvarkome jūsų vardą ir el. pašto adresą siųsdami jums savo pranešimus ir kitą informaciją el. paštu. Mes tvarkome šiuos duomenis remdamiesi jūsų sutikimu. Be to, jei mes jau teikėme jums paslaugas ir jūs neprieštaravote savo asmens duomenų tvarkymui tiesioginės rinkodaros tikslais, Mes tvarkysime asmens duomenis remdamiesi teisėtu interesu, konkrečiai palaikyti ir tobulinti santykius su Klientais. Jei jūs neprieštaravote savo duomenų tvarkymui tiesioginės rinkodaros tikslais, mes tvarkysime šiuos duomenis iki paslaugų nutraukimo dienos, o jei jūs nesate Mūsų klientas ir tiesiog davėte sutikimą gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus, Mes saugosime jūsų duomenis 3 (trejus) metus nuo jūsų sutikimo dienos.

Siekdami bendrauti su jumis, Mes tvarkome šiuos duomenis: jūsų vardą ir/ar pavardę, el. pašto adresą ir/ar telefono numerį ir bendravimo turinį. Mes tvarkome šiuos duomenis sutikimo pagrindu ir saugome juos 2 (dvejus) metus nuo paskutinio kontakto su jumis dienos. Jei esate Mūsų klientas, šią informaciją saugosime iki paslaugų nutraukimo dienos. Bet kokius kitus asmens duomenis galime tvarkyti kai jūs bet kuriuo metu susisiekiate su Mumis el. paštu ar telefonu arba susitinkate su Mumis gyvai. Šie duomenys bus tvarkomi remiantis jūsų sutikimu ir bus saugomi 2 (dvejus) metus nuo jūsų sutikimo dienos.

Kaip tvarkomi jūsų asmens duomenys?

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais. Nustatydami asmens duomenų tvarkymo būdus ir juos tvarkydami, mes įsipareigojame įgyvendinti tinkamas technines ir organizacines priemones, apsaugančias jūsų asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo ar bet kokio kito neteisėto tvarkymo. ir priimti tinkamas priemones, atsižvelgiant į riziką, susijusią su jūsų asmens duomenų tvarkymu.

Kurie slapukai naudojami šioje Svetainėje?

Slapukas yra informacija, kurią Svetainės serveris siunčia į žiniatinklio naršyklę ir kurį kietajame diske jūsų įrenginyje saugo naršyklė. Ši informacija siunčiama Svetainės serveriui kiekvieną kartą, kai naršyklė prašo atidaryti puslapį iš serverio. Tai leidžia tinklo serveriui nustatyti ir stebėti žiniatinklio naršyklę.

Svetainė gali naudoti scenarijus (scripts), kurie yra programinis kodas, naudojamas Svetainės funkcionalumui užtikrinti. Šis kodas gali būti paleidžiamas mūsų serveryje arba jūsų įrenginyje.

Svetainė taip pat gali naudoti pikselių žymėjimą (pixel tag), kuris yra naudojamas sekti Svetainės lankytojų srautą pasitelkiant mažą, nematomą tekstą ar paveikslėlį ir jį patalpinant Svetainėje.

Savo svetainėje naudojame šiuos slapukus:

  1. a) Būtinieji slapukai. Šie slapukai Svetainėje yra būtini tam, kad jūs galėtumėte naršyti ir naudotis Svetainės funkcijomis, pvz., įsiminti formose įvestą informaciją seanso metu, prieiti prie apsaugotų mūsų Svetainės vietų.  Be šių slapukų taptų neįmanoma teikti tam tikras Svetainės paslaugas, ji veiktų ne taip sklandžiai, kaip turėtų;
  2. b) Funkciniai slapukai. Naudojant šiuos slapukus lankytojai gali išvengti nustatymų keitimų kaskart apsilankius Svetainėje. Šie slapukai padeda įsiminti jūsų pasirinkimus ir nustatymus (pvz., kalbos ar laiko zonos). Šių slapukų pagalba lankytojai išvengia nustatymų pasikeitimo kiekvieną kartą apsilankius Svetainėje. Funkciniai slapukai taip pat įsimena jūsų padarytus pakeitimus, taip pat kitais atvejais, pvz., kai tinklalapyje paliekate komentarą. Funkciniai slapukai neseka jūsų veiksmų kitose svetainėse;
  3. b) Analitiniai slapukai. Šie slapukai leidžia Duomenų valdytojui atpažinti ir suskaičiuoti svetainės lankytojų skaičių ir stebėti, kaip lankytojai naudojasi Svetaine. Tai padeda Duomenų valdytojui pagerinti svetainės veikimą, pavyzdžiui, įsitikinti, kad Svetainės lankytojai lengvai randa tai, ko ieško. Duomenys, surinkti naudojant šiuos slapukus, yra tvarkomi jūsų sutikimo pagrindu;
  4. c) Reklaminiai slapukai. Svetainėje naudojame mygtukus („like“, „pin“) arba dalintis („share“) dalintis ir reklamuoti Svetainę socialiniuose tinkluose „Facebook“, „Instagram“, „Twitter“ ir „LinkedIn“. Šie mygtukai naudoja iš „Facebook“, „Instagram“, „Twitter“ ir „LinkedIn“ gautą programinį kodą, kuris naudoja slapukus. Šie socialinių tinklų mygtukai gali laikyti ir tvarkyti tam tikrą informaciją reklamos rodymo tikslais (jums gali būti rodoma personalizuota reklama).

Kaip naudojami jūsų asmens duomenys, kuriuos mums suteikiate per socialinės žiniasklaidos tinklus?

Šiuo metu turime paskyras šiose socialinių tinklų svetainėse:

Maloniai prašome susipažinti su informacija dėl jūsų asmens duomenų naudojimo. „Facebook“, „Instagram“, „Twitter“ ir „LinkedIn“ yra įsikūrę Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Su kuo mes dalijamės jūsų asmens duomenimis?

Asmens duomenys, kurie mums buvo prieinami teikiant paslaugas, gali būti atskleisti šiems asmenims, norint teikti tokias paslaugas (i) teismams, antstoliams, nacionalinėms ar vietos valdžios institucijoms, agentūroms ir/arba organizacijoms, arba (ii) Mūsų partneriams kitose šalyse arba tam tikriems specialistams (pvz., dizaineriams, tekstų rašytojams, vertėjams ir kt.), arba (iii) bet kurioms kitoms šalims, įskaitant tam tikrų paslaugų teikėjus, pavyzdžiui, IT, vertimo raštu, kurjerių ir panašias paslaugas.

Mes galime dalytis jūsų asmens duomenimis su įvairiais trečiųjų šalių paslaugų teikėjais, kurie teikia paslaugas ir tvarko asmens duomenis Mūsų vardu. Šie paslaugų teikėjai turi prieigą prie jūsų informacijos tik tam, kad galėtų atlikti šias užduotis, ir yra sutartyje įpareigoti įgyvendinti tinkamas organizacines ir technines saugumo priemones, kad apsaugotų jūsų asmens duomenis, ir tik tvarkyti asmens duomenis, laikydamiesi Mūsų nurodymų ir tiek, kiek reikia Mums teikiant savo paslaugas. Turime atskleisti jūsų asmens duomenis sukčiavimo ir nusikalstamumo prevencijos agentūroms, kad galėtume įvertinti nusikaltimų, sukčiavimo ir pinigų plovimo riziką. Šiuo atveju jūsų asmens duomenys yra atskleidžiami pagal norminius reikalavimus. Mes galime atskleisti jūsų informaciją teismams, teisėsaugos agentūroms ir vyriausybės institucijoms, kurios gali paprašyti atitinkamos informacijos.

Jūsų teisės ir pareigos

Įgyvendindami jūsų teises, Mes siekiame užtikrinti skaidrumą tvarkant asmens duomenis. Toliau aprašomos jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės.

  1. jūs turite teisę būti informuotas ir prašyti prieigos prie savo asmens duomenų, kuriuos Mes tvarkome. Jūs galite prašyti savo asmeninės informacijos kopijų, sužinoti, kokiais tikslais tvarkomi jūsų asmens duomenys, asmens duomenų saugojimo laikotarpis ir pan.;
  2. jūs turite teisę reikalauti, kad Mes pakeistume ar atnaujintume jūsų asmens duomenis, jei jie netikslūs ar neišsamūs;

III. jūs turite teisę prašyti, kad Mes laikinai ar visam laikui nutrauktume visų ar kai kurių jūsų asmens duomenų tvarkymą;

  1. jūs turite teisę prieštarauti, kad Mes tvarkytume jūsų asmens duomenis ten, kur nebeturime teisėto ar teisinio poreikio juos tvarkyti;
  2. jūs turite teisę reikalauti, kad Mes ištrintume jūsų asmens duomenis;
  3. jūs turite teisę prašyti kompiuterinių sistemų įskaitomo formato savo asmens duomenų kopijos ir teisę perduoti tuos asmens duomenis naudoti kitos šalies tarnyboje.

Bet kokiu atveju, aukščiau minėtos teisės nėra absoliučios, o jūsų teisių įgyvendinimas priklauso nuo kai kurių norminiuose aktuose nurodytų sąlygų.

Kol Mes tvarkome jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, jūs galite būti priskirtas klientų kategorijai. Todėl jūs turite teisę reikalauti žmogaus įsikišimo, išsakyti savo nuomonę ar nesutikti su tokiu sprendimų priėmimu.

Jei ketinate įgyvendinti savo teises, turėtumėte susisiekti su mumis el. paštu info@newpage.lt, tačiau prieš tai turite įrodyti savo asmens tapatybę naudodamiesi elektroniniu ryšiu, leidžiančiu tinkamai identifikuoti jus teisės aktų nustatyta tvarka.

Mes suteiksime jums informaciją kuo greičiau bet ne vėliau kaip per vieną kalendorinį mėnesį nuo paraiškos pateikimo dienos. Mes jums teikiame informaciją nemokamai, tačiau jei prašymai bus akivaizdžiai nepagrįsti arba per dideli, ypač dėl jų pasikartojančio pobūdžio, galime imti pagrįstą mokestį už administracines išlaidas arba atsisakyti veikti pagal jūsų prašymą.

Jūs turite teisę pateikti skundus dėl duomenų tvarkymo veiklos, tačiau visų pirma Mes stengsimės visus nesusipratimus išspręsti tiesiogiai su jumis. Jei būsite nepatenkinti Mūsų atsakymu, turite teisę pateikti skundą kompetentingai duomenų apsaugos institucijai, tokiai kaip Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (https://vdai.lrv.lt/lt/).